Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Partnerski dialog organizacji pozarządowych z administracją. Pomorskie Forum Pełnomocników 2017

Partnerski dialog organizacji pozarządowych z administracją. Pomorskie Forum Pełnomocników 2017

Pomorskie Forum Pełnomocników 2016. Od lewej: Andrzej Kowalczys – pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Marek Olechnowicz – przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Joanna Jakubowska – przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Jaka jest rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu środków unijnych? Jak mogą one budować pozytywne relacje i współpracować z samorządem przy realizacji usług publicznych? Inspiracją do działania będzie forum organizowane 30 czerwca 2017 r. w Gdańsku.

 

Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Departament Programów Regionalnych UMWP.

 

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

– To bardzo ważne, aby wspólnie kreować współpracę samorządów wszystkich szczebli z organizacjami pozarządowymi i razem budować społeczeństwo obywatelskie. Tylko partnerski dialog międzysektorowy przyczyni się do rozwoju naszego całego województwa. Wierzę, że wymiana doświadczeń i praktyk również z innymi województwami będzie dla naszych samorządowców inspiracją do dalszych, nowych kreatywnych wyzwań – zachęca do udziału w forum Andrzej Kowalczys, pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podczas forum poruszone zostaną tematy dotyczące okresu programowania na lata 2014-2020, w tym roli organizacji pozarządowych w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Podjęte zostaną kwestie modelu funkcjonowania pełnomocnika ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi na wszystkich szczeblach samorządu oraz roli samorządów w finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Odbędzie się również dyskusja na temat budowania realnego partnerstwa w relacjach organizacji pozarządowych z administracją publiczną, opierając się na dobrych praktykach nie tylko z naszego województwa.

 

Pomorskie Forum Pełnomocników 2017

  • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej jako realizatorzy usług użyteczności publicznej
  • Organizacje pozarządowe jako partnerzy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • 30 czerwca 2017 r., piątek, godz. 8.30-14.30
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • ul. Okopowa 21/27
  • Gdańsk
  • Sala im. Lecha Bądkowskiego

Aby wziąć udział w forum należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: forumpelnomocnikow@pomorskie.eu, do poniedziałku 26 czerwca 2017 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (80 osób) decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

Program

Formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.