Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Oferty należy przesyłać do 8 czerwca 2020 roku. Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.

 

Dokumenty do pobrania:

1.  Uchwała nr 372/146/20

2.  Załącznik nr 1 – ogłoszenie

3.  Załącznik nr 2 – wzór oferty

4.  Załącznik nr 3 – karta oceny ofert

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.