Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku [ZMIANA TERMINU ROZPATRZENIA OFERT]

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku [ZMIANA TERMINU ROZPATRZENIA OFERT]

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Oferty muszą wpłynąć do 28 lutego 2020 roku, do godziny 15.45.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, iż zmienia się termin rozpatrzenia złożonych ofert i zakończenia postępowania konkursowego związanego z przeprowadzeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Termin ten został określony do 30 czerwca 2020 roku (Uchwała nr 321/140/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z  21 kwietnia 2020 r).

Kadencja obecnego dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku upływa 31 sierpnia 2020 r. Zgodnie z zapisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych.

 

Do pobrania:

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.