Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kto w tym roku zdobędzie nagrodę marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2016 r.?

Kto w tym roku zdobędzie nagrodę marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2016 r.?

Kolaż turystyczne nagrody

Szukamy najlepszej oferty turystycznej, najciekawszego wydarzenia i ludzi promujących Pomorze. Kandydatów można zgłaszać od 1 do 30 czerwca 2017 r.

 

Nagroda marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki przyznawana jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, które przyczyniają się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej. W poprzednich edycjach wyróżniono m.in.: Halinę Rogińską z Kaszubskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Kościerska Chata, Marka Kamińskiego, Czesława Langa. Nagrody otrzymało też Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, Dolina Charlotty, Filharmonia Kaszubska, a z inwestycji m.in. Kaszubska Marszruta.
 

Kategorie, w których można zgłaszać kandydatów:

  • wydarzenie roku
  • innowacja w turystyce
  • oferta turystyczna
  • osobowość roku
  • inwestycja w turystyce

Nagrodą główną jest Gryf Pomorski, przyznawany za całokształt działalności osobom, których pasja, zaangażowanie i osiągnięcia mają wpływ na kreowanie marki turystycznej województwa.

Kandydatów można zgłaszać wyłącznie pisemnie na formularzu wniosku, w terminie od 1 do 30 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), z dopiskiem „Nagroda marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki”na adres:

Departament Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Wniosek można również złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Długi Targ 1-7, p. 31.

Zasady

  • jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.
  • do wniosku należy dołączyć oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na zgłoszenie kandydatury do nagrody oraz na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem do pobrania.
  • organizatorzy proszą o uważne zapoznanie się z regulaminem przyznawania nagród.

Do pobrania:

Nagrody wręczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, podczas kolejnej edycji regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki, 29 września 2017 r., w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem: „Zrównoważona turystyka narzędziem rozwoju” (Sustainable Tourism – a tool for development).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.