Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/24929d40-838d-436f-b28e-eec6d2604ac6.jpg Kolejne miliony dla pomorskich przedsiębiorców. Będą mogli skorzystać z pożyczek na preferencyjnych warunkach

Kolejne miliony dla pomorskich przedsiębiorców. Będą mogli skorzystać z pożyczek na preferencyjnych warunkach

Ludzie podpisujący umowę w Urzędzie Marszałkowskim

Małe firmy z Pomorza mogą liczyć na wsparcie – szczególnie te przedsiębiorstwa, które nie mogą się starać o finansowanie z kredytów komercyjnych. Dwa banki połączą siły, by pomóc lokalnym firmom.

 

W piątek 11 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego konsorcjum złożone z Żuławskiego Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu podpisało umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Banki te mają pełnić funkcję pośredników finansowych, które będą udzielały pożyczek dla młodych i małych firm.

– Banki spółdzielcze cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców. Dobrze znają rynek oraz miejscowych biznesmenów – podkreślił na spotkaniu Paweł Orłowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. ­ Są mocno zakorzenione w regionie i mają zaufanie wśród małych firm. W związku z tym liczmy na owocną współpracę – dodał.

 

Lokalne firmy mają pierwszeństwo

W pierwszej kolejności skorzystają mikro i średnie przedsiębiorstwa z Pomorza. Pieniądze będą mogły przeznaczyć na inwestycje w rozwój, modernizację i doposażenie firm. Dzięki temu w regionie mogą też powstać nowe zakłady i miejsca pracy.

– Ważną grupą klientów banków spółdzielczych są lokalne przedsiębiorstwa. To z myślą o nich Żuławski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu będą udzielały mikropożyczek i pożyczek rozwojowych na preferencyjnych warunkach – wyjaśnia Pani Ewelina Pałubicka, Prezes Zarządu Żuławskiego Banku Spółdzielczego. – Wsparcie dla start-upów, mikro i małych firm z terenu województwa pomorskiego będzie miało pozytywny wpływ na sytuację mieszkańców całego regionu. Tym samym więcej ludzi będzie miało szansę na znalezienie pracy i poprawę warunków życia – dodaje.

To już trzecia umowa

Umowa z konsorcjum banków spółdzielczych jest już trzecią tego typu umową zawartą w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. W środę, 9 sierpnia 2017 r. w Warszawie, w obecności Wiceministrów Rozwoju – Jerzego Kwiecińskiego i Adama Hamryszczaka oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, BGK zawarł podobne umowy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych na kwotę 36 mln zł oraz z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym na kwotę 30 mln zł. Konsorcjum banków spółdzielczych będzie natomiast dysponować 24 mln zł. Łącznie do pomorskich przedsiębiorców trafi więc 90 mln zł.

Umowy te są elementem nowego projektu, jakim jest Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. Jego celem jest oferowanie przedsiębiorcom różnego rodzaju wsparcia zwrotnego (m.in. preferencyjnych kredytów). Łączna pula środków, którą będzie dysponował Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, wynosi 408,41 mln zł. Wsparcie w całości zostanie przeznaczone na rozwój Pomorza poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w regionie.

Ofertę na Pomorzu w najbliższym czasie uzupełnią także produkty opracowywane wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w obszarze rewitalizacji, termomodernizacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.