Aktualności

Prawie 90 mln zł na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Na Pomorzu pojawią się pośrednicy finansowi

Podpisywanie umowy
Fot. mat. prasowe

Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi, wspierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze będą przeznaczone dla małych przedsiębiorstw, które mają problem z uzyskaniem kredytu komercyjnego. Pomorscy przedsiębiorcy skorzystają z takich pożyczek jako pierwsi w Polsce.

 

W Warszawie 9 sierpnia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą oferować wsparcie firmom w naszym regionie. Województwo pomorskie jako pierwsze w Polsce zdecydowało się kontynuować współpracę z BGK na wdrażanie instrumentów finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz dwaj pomorscy pośrednicy, wybrani w otwartym przetargu.

Ich atutem okazała się doskonała znajomość lokalnego biznesu. Pierwszy z nich, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych będzie dysponowało kwotą prawie 40 mln zł, drugi, Pomorski Fundusz Pożyczkowy, kwotą ponad 30 mln zł. Obydwaj pośrednicy będą oferować dwa rodzaje produktów na preferencyjnych warunkach: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową.

Niskie oprocentowanie to nie jedyny atut. – Pośrednicy finansowi nie pobierają żadnych dodatkowych opłat i prowizji, a pożyczki nie mogą wiązać się z żadnymi obligatoryjnymi usługami, np. koniecznością otwarcia konta w danym banku lub opłaty ubezpieczenia – mówi Aneta Grzębska, prezes zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

 

Małe przedsiębiorstwa mają szansę

Pośrednicy finansowi w pierwszej kolejności będą wspierać mikroprzedsiębiorstwa, start-upy oraz przedsięwzięcia realizowane w obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

– To kolejny krok w budowaniu skutecznej i dostępnej oferty tworzonej z myślą o potrzebach rozwojowych mikro, małych i średnich firm na Pomorzu. Staramy się wypełnić lukę w finansowaniu zewnętrznym, którą obserwujemy na rynku dla tego właśnie sektora – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Cieszy nas, że województwo pomorskie jako pierwsze w Polsce uczestniczy w podpisaniu umów z pośrednikami finansowymi z regionalnych programów operacyjnych. Nadal jesteśmy liderami we wspieraniu tego rodzaju pożyczek dla przedsiębiorców – dodaje marszałek.

Biznesmeni będą mogli starać się o pożyczki na rozszerzenie działalności o nowe produkty i usługi oraz na poprawę konkurencyjności. Dzięki temu zwiększy się produktywność firm, a nowe środki unowocześnią wyposażenie przedsiębiorstw i umożliwią wprowadzenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych czy ekoefektywnych. Firmy za te pieniądze będą mogły doposażyć istniejące stanowiska pracy.

– Pożyczki skierowane są głównie do przedsiębiorców z obszarów słabych strukturalnie, o niskim poziome aktywności gospodarczej i małych przedsiębiorstw, które działają nie dłużej niż 24 miesiące. Program określa oprocentowanie pożyczek, które jest wyjątkowo korzystne w porównaniu do kredytów komercyjnych – od 0,9% do 1,83%. – mówi Aneta Grzębska. – Banki nie udzielają kredytów przedsiębiorcom, którzy działają krócej niż dwa lata. Skorzystają więc firmy, które dla banków nie są atrakcyjne, np. mikroprzedsiębiorstwa nieposiadające dużego majątku na zabezpieczenie pożyczki – wyjaśnia.

 

Pieniądze dla przedsiębiorców

Podpisana umowa daje możliwość przekazania 30 mln zł z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ na dwa rodzaje pożyczek. Dzięki tym środkom Pomorski Fundusz Pożyczkowy udzieli co najmniej 200 pożyczek w przedziale do 100 tys. zł i 75 pożyczek o wartości od 100 do 300 tys. zł. Z kolei Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych będzie miało do rozdysponowania aż 40 mln zł. – Zakładamy, że z pożyczek skorzysta łącznie przynajmniej 300 przedsiębiorców z mikro i małych firm – mówi Cezary Górka, dyrektor ds. sprzedaży produktów unijnych TISE. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie wracał do PFR 2020+, dzięki czemu z programu skorzystają kolejne firmy.

Zawierane umowy będą umowami inwestycyjnymi, więc przedsiębiorca będzie musiał we wniosku wskazać konkretny cel inwestycyjny, na jaki przeznaczy pieniądze. Później też będzie musiał go udokumentować i potwierdzić, że zrealizował założenia.

Instytucje pośredników finansowych współpracują z lokalnymi punktami informacyjnymi, inkubatorami przedsiębiorczości oraz urzędami pracy. Gdy tylko ruszy nabór wniosków, można w nich szukać informacji na temat pożyczek, ale też bezpośrednio u pośredników. Pomorski Fundusz Pożyczkowy ma swoje oddziały w Gdańsku, Bytowie, Kartuzach, Słupsku, Tczewie i Wejherowie. Natomiast oddział Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych znajduje się w Gdańsku. Pośrednicy planują już w połowie sierpnia podpisywać pierwsze umowy inwestycyjne.

Trzecia pomorska umowa zostanie podpisana 11 sierpnia 2017 r. w Gdańsku z konsorcjum Żuławskim Bankiem Spółdzielczym i Bankiem Spółdzielczym w Dzierzgoniu na kwotę 24 mln zł.

view szablon artykułu