Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/dee9fdfb-fa2a-40bf-82b5-53f6f2c0257a.jpg Jaka powinna być idealna droga dla rowerzystów? Weź udział w specjalnych konsultacjach

Jaka powinna być idealna droga dla rowerzystów? Weź udział w specjalnych konsultacjach

Parking rowerowy przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Nie lubisz jeździć rowerem po kostce brukowej? Uważasz, że drogi rowerowe z asfaltu są wygodniejsze? Napisz o tym! Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotowuje wytyczne i rekomendacje dotyczące standardów budowy infrastruktury rowerowej. Czeka na głosy rowerzystów, środowisk rowerowych, firm eksperckich i specjalistów.

 

Konsultacje dokumentu „Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg” będą trwały do środy, 11 września 2019 r.

 

Jak budować lepiej?

Opracowywany przez Stowarzyszenie OMGGS i Polska Unia Mobilności Aktywnej ma byś księgą dobrych praktyk w zakresie planowania i budowania infrastruktury rowerowej na obszarze metropolii. Będzie katalogiem zaleceń dla gmin, które realizują projekty w ramach stowarzyszenia, ale i nie tylko.

 – Z naszego opracowania będzie mógł skorzystać każdy – mówi Dominik Makurat, OMGGS, odpowiedzialny za zbieranie uwag. – Chcemy wskazać korzystniejsze rozwiązania w przypadku, gdy prawo budowlane dopuszcza kilka możliwości. Na przykład kwestia materiału, z jakiego wykonana jest droga rowerowa. Zgodnie z przepisami może być to m.in. bruk lub asfalt. Jeśli jest możliwość, warto postawić na asfalt, który jest po prostu wygodniejszy do jazdy dla rowerzysty – podkreśla Makurat.

Uwagi do dokumentu mogą zgłaszać m.in. samorządy członkowskie, organizacje pozarządowe, instytucje i firmy eksperckie. – Liczmy także na zaangażowanie metropolitalnych środowisk rowerowych – zaznacza Dominik Makurat. – W konsultacjach wypowiedzieć się może każdy, kto jest zainteresowany tematem, na co dzień jeździ rowerem i ma pomysły, jak poprawić infrastrukturę rowerową – wyjaśnia Makurat.

Konsultacje trwają do 11 września 2019 r. Szczegółowe wytyczne wnoszenia uwag do opracowania dostępne są na stronie Stowarzyszenia OMGGS.

Zob. dokument do konsultacji: Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg (pdf).

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe, którego celem jest zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska. W składzie

W ramach OMGGS działają powiaty: lęborski, wejherowski, pucki, kartuski, gdański, tczewski, malborski, nowodworski i miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia oraz Sopot. To łącznie 57 samorządów, obejmujących obszar o powierzchni blisko 5,5 tys. km kw. (wg powierzchni powiatów: 6,7 tys. km kw.) i 1,5 mln mieszkańców.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.