Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Interesujesz się sztuką ludową? Do 30 września można się zgłaszać do udziału w XVII Konkursie Sztuki i Rękodzieła

Interesujesz się sztuką ludową? Do 30 września można się zgłaszać do udziału w XVII Konkursie Sztuki i Rękodzieła

Tabakiery z rogu i haftowane czapeczki

Rzeźba, hafty, kowalstwo artystyczne – to tylko niektóre z dziedzin, w jakich mogą wykonać prace uczestnicy konkursu organizowanego przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 

Konkurs jest przeglądem dorobku twórców ludowych, rękodzielników i plastyków nieprofesjonalnych ziemi słupskiej. Jest otwarty i skierowany do wszystkich twórców nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego, w tym młodzieży od 16 roku życia.

 

Zasady konkursu

Przedmiotem konkursu są sztuka ludowa, rękodzieło artystyczne i plastyka amatorska mieszkańców wsi i miast Pomorza Środkowego. Należą do nich m.in.: rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo na szkle i płótnie, hafty, plecionkarstwo i ceramika.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 prac, które nie były wcześniej nagradzane. Prace powinny być przygotowane do ekspozycji i opisane: imię i nazwisko, rok powstania, tytuł, technika wykonania, wartość.

Należy je dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do 30 września 2018 r. na adres

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, z dopiskiem XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku od grudnia 2018 do marca 2019 r.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu

Zobacz: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.