Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Badania i analizy

Badania i analizy

 

Raport na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii – Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.

 

 

 

Badanie i analiza zapotrzebowania na ciepłobudynków i obiektów w powiatach województwa pomorskiego z uwzględnieniem zaawansowania prac termomodernizacyjnych – ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

 

 

 

Zasoby biomasy w województwie pomorskim, uwarunkowania przestrzenne i kierunki ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła – Poradnik dla organów Samorządu lokalnego

 

 

          Załączniki:

                      

             

 

 

 

Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim – Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku

 

 

 

        Załączniki:

                    

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.