Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
16.10 – Stypendia dla twórców kultury – rusza nabór wniosków

16.10 – Stypendia dla twórców kultury – rusza nabór wniosków

16.10 - Stypendia dla twórców kultury - rusza nabór wniosków

Stypendia dla twórców kultury – rusza nabór wniosków

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2019. Wnioski można składać do końca listopada.

Stypendium przyznawane jest na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2019. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, a samo stypendium może być tylko indywidualne. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie, lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.

Formularze wniosków o stypendia dostępne są w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Długi Targ 8-10. Można je też pobrać ze strony https://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty, gdzie znajduje się również pełna treść regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury.

Co ważne, do wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć: życiorys artystyczny oraz dokumentację dorobku twórczego.

Wypełnione dokumenty można przesyłać na adres:

Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze)

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2018 roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Wszelkich informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2019 udzielają: Renata Wierzchołowska (tel. 058 32 68 284) oraz Anna Maliszewska (tel. 058 32 68 286) – Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-828 Gdańsk, Długi Targ 8-10.

Michał Piotrowski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.