Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie w sprawie zamieszczenia informacji o realizacji w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą Pomorska Akademia Tyczki
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację konferencji z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski poświęconej podsumowaniu i perspektywom sportu w województwie pomorskim
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego Kop piłkę nie kolegę – wakacyjna liga Orlik
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór operatora projektu na mikrodotacje
Oferta na realizację projektu: Upamiętnienie etnografa Powiśla poprzez wydanie książki
Zgłoszenia do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2017 rok
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Warsztaty Świadomości Onkologicznej
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą Letnia Kadra Pomorskiego ZLS
Informacja o wpłynięciu oferty na realizację projektu: Ignacy Klukowski – Malarz Jasnego Wybrzeża – wydanie książki okolicznościowej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Zlecenie organizacjom pozarządowym działań z zakresu pomocy społecznej
Konkurs ofert na wybór operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu
Informacja o wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oferty realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury
Konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe Warsztatów świadomości onkologicznej

Aktualności

Nie tylko Prabuty, Bytów czy Słupsk. Zakończył się pierwszy etap wielkiej termomodernizacji na Pomorzu

Szkoły, budynki biurowe oraz rejony dróg wojewódzkich czy budynki zarządów parków krajobrazowych. Łącznie 21 budynków jednostek samorządu województwa pomorskiego zyskało nowe życie. Są nie tylko tańsze w eksploatacji i ekologiczne, ale i wyglądają estetyczniej.

Dobra wiadomość dla kierowców przejeżdżających przez Dębnicę Kaszubską. Droga wojewódzka 210 będzie modernizowana

Dzięki inwestycji kierowcy i piesi zyskają równą i bezpieczną drogę. W miejscowości wybudowany zostanie również nowy wodociąg. Prace będą kosztować ponad 15 mln zł i zakończą się w sierpniu 2019 r.