Ogłoszenia i komunikaty

Co wspólnego mają nietoperze, woda i punkty widokowe? Otwarcie zbiornika Stary Sobieski na Gdańskim Szlaku Wodociągowym [GALERIA]
Konkurs „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2019"
Rozstrzygnięcie konkursu ofert o szczepieniu przeciw pneumokokom dla osób 65 +
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie poradnictwa specjalistycznego w Gdańskim Telefonie Zaufania
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego: Integracja oraz wsparcie środowisk kombatanckich z województwa pomorskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego Łaźnia dla osób bezdomnych z terenu województwa pomorskiego
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2018 r. szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka
Konkurs ofert na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka
Stypendia dla twórców kultury – nabór wniosków na 2019 rok
Konkurs ofert na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 +
Uchylenie uchwały o rozstrzygnięciu konkursu ofert na szczepienia przeciw pneumokokom
Rozstrzygnięcie konkursu na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka
Informacja o realizacji w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Niepodległościowa Kadra Pomorskiego LZS
Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Aktualności

Edukacja i rehabilitacja kardiologiczna dla Pomorzan. Skorzysta z niej prawie 10 tys. osób

Dzięki podpisanej umowie na dofinansowanie dostęp do rehabilitacji kardiologicznej będzie łatwiejszy. Chorzy zyskają wsparcie bliżej miejsca zamieszkania i będą szybciej wracać do aktywności zawodowej.

Bursztynowy Mieczyk dla Stowarzyszenia na rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej Junona. Kto jeszcze został nagrodzony?

Laureaci konkursu otrzymali symboliczne Bursztynowe Mieczyki oraz nagrody pieniężne. Uroczysta gala odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności, 14 grudnia 2018 r.