Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oferty realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury
Konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe Warsztatów świadomości onkologicznej
Wykaz ofert do uzupełnienia - konkurs „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
Zmiana uchwały w sprawie realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego w ramach konkrusu „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2018”
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2018"
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert "Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2018"
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Rozstrzygnięcie konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2018
Zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – rozstrzygnięcie 2018
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań województwa pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Rozstrzygnięcie konkursu „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2018”
Konkurs na dyrektora Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania – rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Aktualności

Windy, świetlice terapeutyczne i dom samopomocy. Ponad 3 mln zł na inwestycje i usługi społeczne na Pomorzu

Samorząd województwa dofinansuje modernizację budynków usług społecznych. Inwestycje będą między innymi w miejscowościach powiatu kartuskiego, bytowskiego i tczewskiego, a także w Starogardzie Gdańskim i Sopocie.

„Oskarżanie nas o współpracę z Rosją to skandal”. Marszałek domaga się od ministra Gróbarczyka odwołania słów, które padły w materiale TVP

Po tym, jak Zarząd Województwa Pomorskiego negatywnie zaopiniował projekt przekopu Mierzei Wiślanej, Telewizja Polska 13 kwietnia 2018 r. wyemitowała materiał, w którym zastępca ministra Gróbarczyka oskarża zarząd o współpracę z Kremlem. Podczas XLV sesji sejmiku Mieczysław Struk przedstawił stanowisko w tej sprawie, adresowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Ten jednak, mimo zapowiedzi, na sesji się nie pojawił.