Aktualności

Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Zarząd Województwa Pomorskiego, 22 maja 2017 r. przedłożył Sejmikowi Województwa Pomorskiego Uchwałę nr 508/233/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z 9 maja 2017 roku w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozdania za rok 2016 z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Załączniki:

  1. Uchwała nr 508/233/17
  2. sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
  3. zał. nr 1 do sprawozdania
  4. zał. nr 2 do sprawozdania

 

view szablon artykułu