Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zmiana programu Południowy Bałtyk

Zmiana programu Południowy Bałtyk

SB_logo

 

Zmiany w programie polegają na: 

  • przesunięciu między osiami priorytetowymi kwoty 1 mln 591 tys. euro (1,92% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu), w celu umożliwienia sfinansowania projektów wybranych przez Komitet Monitorujący,
  • zmianie procentu dofinansowania dla osi priorytetowych 1-5 w tabeli finansowej programu z 81% do 83%. Zmiana ta stanowi techniczne dostosowanie w związku z różnicą pomiędzy rzeczywistymi stopami dofinansowania wydatków kwalifikowalnych dla projektów, a stopą dofinansowania używaną zgodnie z tabelą finansową w programie w rozliczeniach z Komisją Europejską,
  • usunięciu zbędnego wskaźnika produktu.

Przewiduje się, że Komisja Europejska zatwierdzi zmiany w programie do końca tego roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.