Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Złote czepki dla pielęgniarek. Copernicus z certyfikatem jakości

Złote czepki dla pielęgniarek. Copernicus z certyfikatem jakości

Nagrody dla najlepszych pielęgniarek i certyfikaty akredytacyjne za wysoką jakość leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów dla Szpitala im. Mikołaja Kopernika i Szpitala św. Wojciecha wręczone.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wyróżniono lekarzy, pielęgniarki, rejestratorki i pracowników administracyjnych spółki Copernicus. Doceniono też pielęgniarki i położne oraz wręczono Szpitalowi im. Mikołaja Kopernika i na Zaspie certyfikaty akredytacyjne ministra zdrowia. Uroczystość odbyła się 20 kwietnia 2017 r. podczas święta patrona. Święty Wojciech został patronem szpitala na Zaspie w 1996 r. Był czeskim  biskupem, który w 966 r. ochrzcił gdańszczan. To pierwszy męczennik zamordowany na ziemiach polskich.

 

Wyróżnienia i odznaczenia

Pracownikom podziękowano za zaangażowanie, kreatywność, otwartość na nowe przedsięwzięcia i udział w wydarzeniach promocyjnych, m.in. Dniu Dziecka czy Jarmarku św. Dominika.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej odznaczył medalem XXV-lecia działalności prezesa Coperniusa Dariusza Kostrzewę. – Dziękuję za pomoc, troskę i opiekę, którą otrzymujemy – powiedział Tomasz Kuplicki, wiceprezes sopockiego oddziału związku wręczając medal. Ryngrafy za pomoc medyczną udzieloną przez lekarzy i pielęgniarki otrzymały Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Neurologii.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał odznaczenie Pro Patria prof. Jarosławowi Sławkowi, ordynatorowi neurologii.

Łuczyk, Orłowski, Kuplicki, Kostrzewa

Od lewej: wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk,  wicemarszałek Paweł Orłowski, wiceprezes sopockiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Tomasz Kuplicki, prezes Copernicus Podmiot Leczniczy Dariusz Kostrzewa. Fot. Sławomir Lewandowski

10 złotych czepków i dyplomy

Pielęgniarki i położne ze Szpitala im. Mikołaja Kopernika i Szpitala św. Wojciecha otrzymały wyróżnienia. Są przyznawane przez pacjentów za ich trud ponoszony każdego dnia przy łóżku chorego.
Niektóre z pielęgniarek i położnych dostały złote czepki. Są to nagrody za szczególne zaangażowanie, wzorową pracę oraz działalność na rzecz szpitala oraz samorządu pielęgniarskiego. Laureatkom wręczono wpinki w postaci złotych czepków oraz dyplomy uznania. Wyróżnienia te co roku przyznaje Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych na wniosek szpitala, w którym pracują.

 

Certyfikaty rozdane

Wysoka jakość leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów zostały potwierdzone certyfikatami akredytacyjnymi Ministerstwa Zdrowia. Ponownie dostały je dwa podmioty lecznicze wchodzące w skład spółki Copernicus.

 

Ocena jakości usług medycznych

Akredytacja jest zewnętrzną metodą oceniającą jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. Jest to najskuteczniejszy i powszechnie stosowany na świecie sposób. Podczas weryfikacji ocenia się zmiany, jakie zaszły w placówce.
Akredytacji udziela minister zdrowia na wniosek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Szpital występuje o akredytację. Gdy spełnia określone kryteria, otrzymuje certyfikat na 3 lata. Po tym okresie zostaje ponownie przeprowadzona ocena i w przypadku pozytywnej opinii jest ona przedłużana. Ocenę przeprowadza bezstronna i niezależna placówka.

 

Kryteria, czyli standardy akredytacyjne

Placówka, która ubiega się o certyfikat powinna spełniać kilka warunków. Należą do nich m.in.:

  • wzrost satysfakcji pacjentów i pracowników,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników m.in. poprzez walkę z zakażeniami szpitalnymi, bieżącą kontrolę aparatury i sprzętu,
  • poprawa stanu technicznego oddziałów i jakości świadczonych usług,
  • polepszenie jakości i organizacji pracy,
  • edukacja i integracja pracowników.

 

Szpitale z certyfikatem

W Polsce akredytację ma 213 szpitali, z czego 19 znajduje się w województwie pomorskim. Ze szpitali marszałkowskich certyfikaty otrzymały: Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku oraz Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., Szpitale Pomorskie sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni oraz Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o., Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.