Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/f252b42c-0e95-478b-baaf-194a159e1d99-2-scaled.jpg Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki  za 2017 rok

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2017 rok

Tegoroczne Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki pod hasłem: „Turystyka i ochrona kultury”, odbędą się 4 października 2018 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, przyznawana jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw przyczyniających się
do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku
  • Innowacja w turystyce
  • Oferta turystyczna
  • Osobowość roku
  • Inwestycja w turystyce

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego”. Jest ona przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące ogromny wkład
na rzecz kreowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

Kandydatów do Nagrody i Nagrody Głównej można zgłaszać wyłącznie pisemnie na formularzu wniosku (do pobrania poniżej), w terminie od 1 do 30 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu wniosku do UMWP),
z dopiskiem „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki” na adres:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Wniosek można również złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Długi Targ 1-7, p. 31.

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na zgłoszenie kandydatury
do Nagrody oraz na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem do pobrania.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Nagród. Ewentualne pytania ws. procedury zgłaszania kandydatów do Nagrody prosimy kierować na adres e-mail: dt@pomorskie.eu

Do pobrania:

1. Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka

2. Zał. Nr 1 do Regulaminu_kryteria

3. Zał. Nr 2 do Regulaminu_wniosek

4. Załączniki do wniosku_oświadczenie  

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.