Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2016 rok

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2016 rok

Podczas kolejnej edycji regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki, marszałek województwa pomorskiego nagrodzi osoby, instytucje oraz podmioty gospodarcze, których działalność w 2016 roku miała szczególny wpływ na rozwój pomorskiej turystyki. Tegoroczne regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki pod hasłem: „Zrównoważona turystyka narzędziem rozwoju” (Sustainable Tourism – a tool for development), odbędą się 29 września 2017 roku w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Kandydatów można zgłaszać od 1 do 30 czerwca br.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, przyznawana
jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw przyczyniających się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku
  • Innowacja w turystyce
  • Oferta turystyczna
  • Osobowość roku
  • Inwestycja w turystyce

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego” przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące ogromny wkład na rzecz kreowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

Kandydatów do Nagrody i Nagrody Głównej można zgłaszać wyłącznie pisemnie na formularzu wniosku,
w terminie od 1 do 30 czerwca 2017 r. 
(decyduje data wpływu wniosku do UMWP),

z dopiskiem „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki” na adres:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Wniosek można również złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Długi Targ 1-7, p. 31.

 

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na zgłoszenie kandydatury
do Nagrody oraz na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem do pobrania.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Nagród.

Do pobrania:

1. Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka

2. Zał nr 1 do Regulaminu kryteria

3. Zał nr 2 do Regulaminu wniosek

4. Załącznik do wniosku oświadczenie

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.