Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/f8dd3a19-2737-45be-930f-3fa3be6d8211.jpg Zdrowie mieszkańców Pomorza priorytetem. Miliony z Unii i samorządów na szpitale

Zdrowie mieszkańców Pomorza priorytetem. Miliony z Unii i samorządów na szpitale

Wizualizacje w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził ocenę komisji konkursowej i wybrał do dofinansowania 10 projektów. Ich celem jest poprawa jakości i dostępności kompleksowych i wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych. Środki unijne na realizację projektów pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zarządzanego przez marszałka województwa.

 

Środki zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury szpitali. Zmodernizowane zostaną budynki szpitalne, powstaną nowoczesne bloki operacyjne, pracownie specjalistyczne, zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt medyczny. Uruchomione zostaną nowe poradnie, głównie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Całkowita wartość inwestycji to prawie 365 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi prawie 228 mln zł.

Na zmianach skorzystają, m.in.: chorzy cierpiący na nowotwory, cukrzyce, choroby układy sercowo-naczyniowego i kostno-stawowego. Rozwój infrastruktury spowoduje zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług. Inwestycje wpłyną także na skrócenie czasu leczenia pacjentów i spowodują pozytywne zmiany dla systemu opieki zdrowotnej. Krótszy czas opieki nad chorymi zmniejszy wydatki związane z leczeniem oraz znacząco usprawni działanie systemu i pozwoli na zajęcie się większą liczbą pacjentów.

 

Nowoczesny blok operacyjny na Zaspie

W Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku (w ramach spółki Copernicus) zostanie wybudowany jeden z najnowocześniejszych w Europie bloków operacyjnych. Będzie tam osiem sal zabiegowych m.in. o specjalności: chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii i ginekologii oraz sala kardiochirurgiczna hybrydowa. Powstanie też oddział urologiczny z salą zabiegową i salą endoskopii urologicznej oraz oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Projekt przewiduje także wydatki w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych pracujących na oddziałach korzystających z bloku operacyjnego dla 55 osób, funkcjonowania infolinii onkologicznej, pomocy psychologicznej, pomocy psychoonkologicznej oraz tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Całkowity koszt szacowany jest na ponad 83 mln zł.

 

Nowe oddziały i poradnie w Szpitalach Pomorskich

W ramach spółki Szpitale Pomorskie modernizacje będą dotyczyły placówek w Gdyni i Wejherowie. Szpital im. św. Wincentego a Paulo zostanie rozbudowany o czterokondygnacyjne skrzydło z nowym blokiem operacyjny (cztery sale dla obsługi oddziałów: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Urologii, Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Kardiologicznej i Onkologicznej) oraz Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej i sterylizatornią. Powstaną też poradnie: ortopedii i traumatologii narządów ruchu, kardiologiczna, diabetologiczna, leczenia chorób naczyń, neurologii, gastroenterologii, endokrynologii i onkologii. Natomiast w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni powstanie oddział hematologiczny. Szpital im. Ceynowy w Wejherowie będzie miał nowy czterokondygnacyjny budynek z siedmioma salami operacyjnymi. W budynku mieścić się będą oddziały angiologiczny, chirurgii naczyniowej i rehabilitacji kardiologicznej oraz Centrum Endoskopii. Dodatkowo powstanie tam m.in. oddział rehabilitacji kardiologicznej dziennej. Całkowity koszt szacowany jest na prawie 195 mln zł.

 

Rehabilitacja w Starogardzie Gdańskim

W Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim  powstanie ośrodek rehabilitacji oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej. Zostaną przebudowane oddziały: kardiologiczny, udarowy, neurologiczny, wewnętrzny i chirurgiczny. Ośrodek kupi nowoczesny sprzęt m.in.: tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Powstanie też nowoczesny blok operacyjny z centralną sterylizatornią. Będą poradnie przyszpitalne, a personel zostanie przeszkolony. Całkowity koszt szacowany jest na prawie 49 mln zł.

 

Blok operacyjny i geriatria

W Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku powstanie nowy, w pełni wyposażony jednosalowy blok operacyjny. Natomiast w Nowym Dworze Gdańskim zostanie zmodernizowany oddział wewnętrzny. Będą w nim łóżka geriatryczne, a personel skorzysta ze szkoleń. Koszt szacowany jest na prawie 4 mln zł.

 

Kardiologia w Lęborku

W Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku będzie kompleksowa opieka kardiologiczna dla pacjentów. Nowe wyposażenie zyskają oddziały kardiologiczny i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradnia. Modernizacji ulegną oddziały: diabetologiczny, neurologiczny, geriatryczny, onkologiczny i psychoonkologiczny. Zostaną też przeszkoleni fizjoterapeuci. Powstanie ogród sensoryczny. Koszt szacowany jest na ponad 6 mln zł.

 

Onkologia w Chojnicach

W Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach powstanie centrum diagnostyki i terapii onkologicznej. Będzie nowa pracownia endoskopowa, gabinet zabiegowy z pracownią biopsji, poradnie specjalistyczne oraz dzienny oddział chemioterapii. Koszt szacowany jest na prawie 8 mln zł.

 

Chirurgia w Bytowie

W Szpitalu Powiatu Bytowskiego zostanie zmodernizowany blok operacyjny. Oddział wewnętrzny i chirurgia zyskają nowoczesne wyposażenie, a personel medyczny skorzysta ze szkoleń. Koszt szacowany jest na prawie 6 mln zł.

 

Precyzyjna diagnostyka w Kościerzynie

Modernizacji ulegnie oddział intensywnej opieki medycznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Na oddziale wewnętrznym powstanie sala gastroenterologii. Apteka przyszpitalna zyska pracownię cytostatyków przygotowującą preparaty dla chorych na nowotwory. Nowe wyposażenie będzie w zakładzie patomorfologii i diagnostyki laboratoryjnej. Koszt szacowany jest na ponad 14 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.