Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „Gospodarki Wodno- Ściekowej”

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „Gospodarki Wodno- Ściekowej”

       

        W  wymaganym terminie od 2 stycznia do 24 lutego 2017 r. wpłynęło 67 wniosków o przyznanie pomocy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Po podaniu do publicznej wiadomości ww. listy Samorząd Województwa Pomorskiego przeprowadza kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy podmiotów umieszczonych na tej liście. Kontroli podlegają wnioski o przyznanie pomocy w liczbie, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, o którym mowa rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

W związku z powyższym limit środków dla ww. operacji wg kursu euro z dnia  30.05.2017 r. (4,1760) wynosi 32 830 885,15 zł. Tym samym wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 33 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków dla województwa pomorskiego, tj.: 48 722 043,89 zł.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie sumy przyznanych punktów

za poszczególne kryteria wyboru operacji oraz kryteria dotyczące specyfiki regionu, na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach, złożonych wraz z tym wnioskiem.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

______________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr743/246/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.  roku – pobierz
  • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji z zakresu „Gospodarka wodno- ściekowa” – pobierz
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.