Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zaproszenie do składania wniosków – Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw w ramach programu ERASMUS+ SPORT

Zaproszenie do składania wniosków – Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw w ramach programu ERASMUS+ SPORT

Działania w ramach konkursu mają na celu wspieranie projektów sportowych organizowanych przez organizacje i federacje sportowe we współpracy z organami publicznymi (w tym z gminami), podmiotami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim.

Działania powinny się koncentrować na zapobieganiu radykalizacji postaw, w szczególności poprzez wspieranie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem i radykalizacją w lepszej integracji ze społeczeństwem, w którym żyją. Powinny  się skupiać na uprawianiu sportu i aktywności fizycznej jako narzędziu lepszej integracji z grupą lub całym społeczeństwem. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na tereny borykające się z problemami społecznymi. Pod uwagę brany będzie aspekt równości płci.

W konkursie na działania pilotażowe i przygotowawcze (Pilot Projects and Preparatory Actions) mogą uczestniczyć organizacje lub federacje sportowe, które będą oferować narzędzia, odpowiednie zajęcia oraz coaching w celu zapobiegania procesom radykalizacji, we współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami walczącymi z radykalizacją postaw.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en

Materiały w j. polskim tutaj

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.