Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zamknięto nabory w dwóch programach

Zamknięto nabory w dwóch programach

Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

IV nabór w programie był otworzony między 22 maja a 30 czerwca br. W tym czasie zostało złożonych 20 wniosków na łączną kwotę dofinansowania – 19,2 mln €.

Zatwierdzenie zgłoszonych propozycji projektowych planowane jest na 8-9 listopada br. (podczas 5. posiedzenia Komitetu Monitorującego).

Poniższa tabela przedstawia wnioskowane środki EFRR vs. dostępne środki EFRR (przed 4. naborem) w poszczególnych celach szczegółowych:

Cel Szczegółowy Liczba złożonych aplikacji projektowych Wnioskowane dofinansowanie EFRR (w €) Dostępne środki EFRR (w €)
2.2 Zielone technologie 3 3 878 269,22 12 144 246,01
3.1 Zrównoważony Transport 3 4 404 735,25 10 158 758,89
4.1 Kwalifikacje siły roboczej 6 7 272 679,03 5 696 394,49
5.1 Zdolność instytucjonalna 8 3 624 391,52 2 751 773,99

Na jesień tego roku (13 listopad – 15 grudzień) planowany jest V nabór w programie.

Interreg Europa 2014-2020

III nabór w programie był otworzony między 1 marca a 30 czerwca br.

Najważniejsze liczby naboru:

  • 234 złożonych aplikacji projektowych;
  • 1590 partnerów, razem we wszystkich wnioskach;
  • 304,025,051 € wnioskowanego budżetu (EFRR) dla wszystkich zgłoszonych projektów.

Podział złożonych aplikacji wg. priorytetów:

  1. Badania i innowacje – 49;
  2. Konkurencyjność MŚP – 45;
  3. Gospodarka niskoemisyjna – 44;
  4. Środowisko i efektywne zarządzanie zasobami – 96.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.