Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zamiast sądu – ugoda. Nowe przepisy skrócą spory między przedsiębiorcami a jednostkami publicznymi

Zamiast sądu – ugoda. Nowe przepisy skrócą spory między przedsiębiorcami a jednostkami publicznymi

Jeszcze do końca maja przedsiębiorcy i gminy, powiaty czy województwa i ich podmioty publiczne nie miały możliwości wyboru i spory kończyły się w sądach. Procesy trwały latami. Od 1 czerwca 2017 r. zmieniły się przepisy na korzyść obu stron.

 

Od 1 czerwca 2017 r. weszły w życie dwie ważne nowelizacje: ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dotyczą umów zawieranych przez gminy, powiaty i województwa w drodze zamówień publicznych.

 

Zmiany

Zgodnie z nowymi przepisami, strony będą mogły zawierać ugodę przedsądową albo skierować sprawę do arbitrażu zamiast czekać na zakończenie procesu przed sądem. 

– Te zmiany są bardzo oczekiwane zarówno przez samorządy, rządową administrację publiczną, jak i przez przedsiębiorców – mówi Ireneusz Pawłowski, kierownik Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku. – Umożliwiają one podjęcie bezpiecznej decyzji wójtowi, prezydentowi czy szefowi jednostki finansów publicznych w sytuacji, gdy jest to uzasadnione i korzystne z punktu widzenia jednostki publicznej lub samorządu – dodaje Pawłowski.

Dotyczy to umów zawieranych w drodze zamówień publicznych, ale także innych. Jeżeli strony uznają, że ugoda będzie dla nich korzystniejsza niż niepewny wyrok sądu, mogą teraz bez obaw sięgnąć po pomoc mediatorów lub arbitrażu.

– Według danych z 2016 roku, w polskich sądach sprawy gospodarcze trwają średnio 14 miesięcy, a 10 procent z nich – ponad dwa lata – mówi Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. – To są koszty, to jest czas i niepewność działalności gospodarczej. Zależy nam na tym, żeby nasi przedsiębiorcy korzystali z takich metod rozstrzygania sporów, które są tańsze i szybsze.

 

Konferencja 

Konferencja „Ugody pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą – nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r.” została zorganizowana przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. W spotkaniu wzięli udział prawnicy, naukowcy z Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG oraz przedstawiciele samorządu, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Sądu Okręgowego w Gdańsku. Patronat na konferencją objęli marszałek województwa pomorskiego, prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku i wojewoda pomorski.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.