Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zakończono postępowanie dot. wykonania usługi przygotowania Bazy Danych w ramach projektu Biking South Baltic

Zakończono postępowanie dot. wykonania usługi przygotowania Bazy Danych w ramach projektu Biking South Baltic

Po ocenie złożonych ofert na wykonanie uslugi polegającej na 
przygotowaniu Bazy Danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej Euro Velo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska wraz z monitoringiem poprawności jej funkcjonowania i przeniesieniem autorskich praw majątkowych w ramach projektu „Biking South Balitc!Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden”programu Interreg Południowy Bałtyk realizowanego z Programu Interreg Południowy Bałtyk, została wybrana firma:
Hand2band group sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy 81-451, przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000623017, NIP: 1132912069, nr REGON: 36471578300000, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.
Wartość 2-letniej umowy wynosi 59 800,00 zł, brutto

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.