Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Za nami pierwsze spotkania otwierające prace SZR dla SRWP 2030

Za nami pierwsze spotkania otwierające prace SZR dla SRWP 2030

Na potrzeby prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, zostały utworzone cztery Subregionalne Zespoły Robocze (SZR): chojnicki, słupski, nadwiślański i metropolitalny, składające się z jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

ZSR są już po pierwszych spotkaniach i przystąpiły do opracowania raportów, które wskażą bariery oraz możliwości rozwojowe każdego Subregionu w perspektywie 2030 roku.

Prace SZR są jednym z kluczowych etapów tworzenia nowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030.

Więcej informacji o SZR: https://strategia.pomorskie.eu/subregionalne-zespoly-robocze

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.