Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XXIV Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka

XXIV Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka

XXIV Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka

W piątek 14 grudnia odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Jest to największe święto organizacji pozarządowych na Pomorzu. Spotkanie odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności o godzinie 14.00.

Nagroda,  którą w 1994 roku z inicjatywy Fundacji RC ustanowił ówczesny Wojewoda Gdański Maciej Płażyński, była pierwszym tego typu wyróżnieniem w kraju. Do dziś otrzymało je ponad 200 organizacji obywatelskich z całego województwa pomorskiego, a laureatami nagrody głównej zostało prawie 100. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przy ocenie dorobku organizacji skupia się na jakości zmiany, która nastąpiła w środowisku lokalnym czy regionie, dzięki podejmowanym przez tę organizację inicjatywom.

Obecny rok to również jubileusz 25-lecia inicjatora Nagrody Bursztynowego Mieczyka – Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Powstałe w styczniu 1993 roku było jedną z dwóch organizacji w Polsce, które za cel główny postawiły sobie wspieranie powstających inicjatyw obywatelskich, pomagając im w utrzymaniu niezależności, budowaniu profesjonalnych struktur, a przede wszystkim partnerskich relacji z innymi podmiotami życia publicznego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.