Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/b8ba1ad1-bf9d-4751-b360-b903cba5ef0a-1.jpg XVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 15.00]

XVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 15.00]

Fot. Aleksandra Chalińska

Ostatnia w tym roku sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego zacznie się w czwartek, 19 grudnia o godz. 15.00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Wśród tematów m.in. uchwalenie budżety województwa na rok 2020 i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

 

Podczas sesji radni będą obradować m.in. w sprawach:

  • projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Pomorskie.

Materiały na sesję są dostępne na bip.pomorskie.eu. Transmisję na żywo będzie można oglądać od godz. 15.00.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.