Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XLV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Program i transmisja na żywo

XLV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Program i transmisja na żywo

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 23 kwietnia 2018 roku o godz 11.00 rozpocznie się XLV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Gościem na sesji będzie Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

 

Sesję rozpocznie wystąpienie ministra Marka Gróbarczyka o działaniach w gospodarce morskiej i śródlądowej.

Następnie radni będą przyjmować 14 uchwał:

– o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury,

– w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego,

– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trąbki Wielkie w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Trąbki Wielkiei Gołębiewko”,

– w sprawie połączenia spółek Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku oraz Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o.,

– w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, 

– w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, 

– w sprawie powołania członka Rady Społecznej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim,

– w sprawie powołania członka Rady Społecznej Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku,

–  w sprawie powołania członka Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, 

– w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa pomorskiego w latach 2018-2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki,

– w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2018 rok,

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego,

– w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wyników pracy oraz wniosków Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego za 2017 rok,

–  w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nadania Uniwersytetowi Gdańskiemu imienia Józefa Wybickiego.

 

Transmisja:

 

 

Uwaga! W razie problemów z odtworzeniem transmisji, kliknij TUTAJ

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.