Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XLIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego w Słupsku. Porządek obrad i transmisja

XLIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego w Słupsku. Porządek obrad i transmisja

Fot.mat. UMWP

24 września 2018 r. odbędzie się 49 sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Start o godzinie 11.00 w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie.:

 

  • określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

 

  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych   

 

  • udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

 

  • powierzenia Gminie Kartuzy wykonania dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 211 i 224 z liniami kolejowymi w Kartuzach 

 

  • powierzenia spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Województwa Pomorskiego

 

Ponadto marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przedstawi informację dotyczącą przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za pierwsze półrocze 2018 r. oraz o wykonaniu planów finansowych samorządowych jednostek kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.