Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XIII spotkanie PoFoS

XIII spotkanie PoFoS

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele JST WP z poziomu powiatów odpowiedzialni za profilaktykę i polityką zdrowotną.

Spotkanie otworzyła p. H. Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, gości przywitał również Pan Marszałek Paweł Orłowski.

Spotkanie przebiegało według następującego programu :

10.00

Powitanie gości oraz przedstawienie nowego członka ZWP Pana Pawła Orłowskiego – Hanna Zych – Cisoń, Przewodnicząca PoFOS UMWP

10.10

Członek Zarządu Pan Paweł Orłowski

10.20

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP  – zasady aplikowania o wsparcie unijne na projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej w ramach RPO WP 2014-2020

11.20

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – realizacja zadań związanych w obszarze zdrowia w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk Sopot Gdynia

11.50

Sesja pytań i odpowiedzi

Zakończenie spotkania

 

Podczas omawiania zagadnień związanych z zasadami aplikowania o wsparcie unijne na projekty z zakresu profilaktyki przez grupę ekspertów z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, wywiązała się dyskusja z wieloma pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi omawianego zagadnienia. Padła propozycja aby pytania członków POFOS wpłynęły do Departamentu Zdrowia w formie pisemnej.

Przydatne strony :

http://www.rpo.pomorskie.eu/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami

http://www.zdrowie.gov.pl/

 

Do pobrania:

  1. Prezentacja – System wyboru projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020
  2. Prezentacja – Problematyka finansowania usług zdrowotnych z EFS w ramach RPO WP
  3. Prezentacja – Instytucja Pośrednicząca w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WP 2014-2020
  4. Zaproszenie na XIII spotkanie PoFoS
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.