Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XII spotkanie PoFoS

XII spotkanie PoFoS

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele JST WP z poziomu powiatów odpowiedzialni za profilaktykę i polityką zdrowotną, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele katedry Zdrowia Publicznego GUMed, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych.

Spotkanie otworzyła p. H. Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP.

Szkolenie poświęcone programom polityki zdrowotnej, ich realizacji w odniesieniu do najnowszych wymagań prawnych m.in. zawartych w Ustawie o zdrowiu publicznym z 18 listopada 2015 r.- dr n. med. Łukasz Balwicki, ekspert zdrowia publicznego, pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który przekazał wiele ważnych informacji dotyczących koordynacji, realizacji i opiniowania zadań w ramach Narodowego programu zdrowia 2016-2021.

W części dyskusyjnej omówiono tryby przekazywania zadań samorządów do innych podmiotów- ngos i podmiotów leczniczych.

Ze względu na wiele nieścisłości wskazano, iż niezbędne jest skierowanie wniosku do MZ z prośbą o przygotowanie wykładni dla jst. Dodatkowo skierowane zostanie zapytanie o sprawozdawczość ( czy informacja roczna do MZ powinna koncentrować się na programach polityki zdrowotnej z opinią AOTM czy też ma obejmować wszelkie działania prozdrowotne). Uzgodniono, że korzystne będzie stworzenie jednego centralnego Programu Uzależnień, obejmującego wszystkie rodzaje uzależnienia ALC, tytoń, hazard, śr. psychoaktywne itd.

Pismo do MZ przygotuje Departament Zdrowia we współpracy z ROPS i JST WP.

W kolejnym wystąpieniu zostały omówione przez lek.med. Jolantę Wierzbicką, kierownika Referatu Strategii i Programów Zdrowotnych DZ UMWP postępy w realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego– moduł cukrzyca typu 2-.

Z otrzymanych informacji MZ opublikowało wytyczne w ww. sprawie

Do pobrania:

  1. Prezentacja dr n. med. Łukasza Balwickiego
  2. Prezentacja lek. med. Jolanty Wierzbickiej
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.