Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wytyczne dla beneficjentów programów transnarodowych w związku z koronawirusem

Wytyczne dla beneficjentów programów transnarodowych w związku z koronawirusem

Depositphotos

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego opublikował przydatne informacje na stronie programu.

Interreg Europa Środkowa wysłał do partnerów wiodących projektów wytyczne na temat kwalifikowalności poniesionych kosztów związanych z odwołanymi wydarzeniami oraz zalecenia dotyczące realizacji zadań w projektach. Informacja o tym jest zamieszczona na stronie programu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.