Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wyświetlacz zniknie z Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. To zasługa radnej województwa Dobrawy Morzyńskiej

Wyświetlacz zniknie z Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. To zasługa radnej województwa Dobrawy Morzyńskiej

Wyświetlacz na Polskiej Filharmonii Bałtycki. Fot. Marek Sterlingow

Podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w czerwcu 2017 r. Dobrawa Morzyńska złożyła interpelację w sprawie zajęcia się sprawą wyświetlacza na budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (PFB) na Ołowiance. Jej zdaniem „szpecący wyświetlacz zakłóca krajobraz oraz całkowicie nie przystaje do zabytkowego charakteru budynku". Duży, czerwony neon zostanie usunięty do 1 września 2018 r.

 

Wyświetlacz wisi na budynku filharmonii od strony Motławy już prawie 20 lat i informuje o bieżącym repertuarze.

 

Wyświetlacz budził kontrowersje

W interpelacji do marszałka województwa pomorskiego (PFB jest jednostką podlegającą samorządowi) radna Morzyńska wnioskowała o usunięcie wyświetlacza. Jej zdaniem filharmonia, jako instytucja kultury, powinna promować odpowiednie zachowania także w sferze estetyki. Rok temu zapytany o zdanie dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej prof. Roman Perucki podkreślał, że instytucja musi mieć możliwość informowania o swoim repertuarze.  – Ja się nie upieram, że ten wyświetlacz jest piękny — mówił Perucki. — Pytanie brzmi: co w zamian? Bo musimy mieć jakąś formę informacji o naszym repertuarze. Myślę, że dużo osób, spacerujących nad Motławą z tego korzysta – tłumaczy Perucki.

 

Neon zniknie

Prace nad demontażem neonu zaplanowano na koniec sierpnia 2018 r. Nie oznacza to, że instytucja zostanie pozbawiona możliwości informowania o repertuarze. W odpowiedzi na interpelację radnej Dobrawy Morzyńskiej czytamy, że „dyrektor PFB jest otwarty na podjęcie wszelkich rozmów, dotyczących znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony (…). Warto jednak, zastanowić się, w jaki sposób można pomóc instytucji w docieraniu z ich ofertą do odbiorcy, tak by nie budził on wątpliwości natury estetycznej. Mając powyższe na uwadze, wyrażam nadzieję, że podjęcie wspólnego dialogu w przedmiotowej sprawie doprowadzi do konstruktywnego i pozytywnego rozwiązania wskazanego przez Panią zagadnienia”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.