Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Województwa Pomorskiego, położonych w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50, oznaczonych jako działki nr 506/4 i nr 505/2, przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Województwa Pomorskiego, położonych w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50, oznaczonych jako działki nr 506/4 i nr 505/2, przeznaczonych do sprzedaży

DMG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

położonych w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50,

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 506/4 i nr 505/2, obręb 0006,

przeznaczonych do sprzedaży

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.