Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
WYKAZ  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polskim Gronowie, oznaczonej jako działki nr 187/3 i nr 187/4 – przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polskim Gronowie, oznaczonej jako działki nr 187/3 i nr 187/4 – przeznaczonej do sprzedaży

UMWP

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego

położonej w Polskim Gronowie, gminie Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 187/3 i nr 187/4, obręb 0006, przeznaczonej do sprzedaży

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.