Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
WYKAZ nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdańsku przy al. gen. Józefa Hallera 122, oznaczonej jako działki nr 23/1, nr 23/3 i nr 148/1, przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdańsku przy al. gen. Józefa Hallera 122, oznaczonej jako działki nr 23/1, nr 23/3 i nr 148/1, przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej

stanowiącej własność Województwa Pomorskiego

położonej w Gdańsku przy al. gen. Józefa Hallera 122,

oznaczonej jako działki nr 23/1, nr 23/3 i nr 148/1,

przeznaczonej do sprzedaży

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.