Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/76480bf3-592b-4638-9383-ff66a0f4a0f3.jpg Wyjęli elektrody z serca bez otwierania klatki piersiowej. To pierwszy tego typu zabieg w Wejherowie

Wyjęli elektrody z serca bez otwierania klatki piersiowej. To pierwszy tego typu zabieg w Wejherowie

Zespół Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Wejherowie wraz profesorem Maciejem Sterlińskim, kierownikiem Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie

W Pracowni elektroterapii i elektrofizjologii serca oddziału kardiologii i angiologii interwencyjnej wejherowskiego szpitala wykonano pierwsze zabiegi przezskórnego usunięcia układu stymulującego (rozrusznik, kardiowerter-defibrylator) razem z wewnątrzsercowymi elektrodami.

 

Są to zabiegi bardzo skomplikowane, wykonywane w zaledwie kilkunastu ośrodkach elektroterapii w Polsce. Od kilku dni przeprowadza się je w Kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie (w ramach spółki Szpitale Pomorskie).

 

Dlaczego trzeba wymienić?

Najczęstszą przyczyną usunięcia elektrod jest mechaniczne ich uszkodzenie, co powoduje, że nie spełniają swojej funkcji. Inne powody zmuszające do usunięcia elektrod to: infekcja związana z implantowanym układem, utrudniony odpływ krwi z żył, w których znajdują się elektrody czy też nieczynne elektrody pozostawione podczas poprzednich zabiegów.

 

Jakie są metody?

– Istnieją dwie metody usuwania elektrod. Metoda kardiochirurgiczna wymaga otwarcia klatki piersiowej i usunięcia elektrod w krążeniu pozaustrojowym. Drugą jest właśnie metoda przezskórna, w której z małego nacięcia skóry otwiera się jedynie lożę urządzenia, a elektrodę usuwa się z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi – mówi dr hab. n. med. Marek Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej szpitala w Wejherowie. – Trudność metody przezskórnej polega na tym, że każda elektroda po kilku latach obecności wewnątrz układu naczyniowego może przyrastać do naczyń krwionośnych i ścian serca. Przezskórny zabieg usunięcia elektrody jest związany z likwidacją powstałych zrostów i odseparowaniem elektrody od otaczających ją tkanek. Takie postępowanie jest obciążone ryzykiem uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego, które w niektórych przypadkach może prowadzić do bardzo poważnych powikłań. Dlatego zabiegi tego typu są uważane za jedne z najbardziej wymagających procedur w elektroterapii – dodaje dr Szołkiewicz.

 

Na czym polega zabieg?

Zabiegi przezskórnego usunięcia elektrod przeprowadza się w pełnym znieczuleniu ogólnym. W jego trakcie prowadzi się ciągłe obrazowanie przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjenta, w zabiegu uczestniczy specjalnie przeszkolony, wieloosobowy, interdyscyplinarny zespół medyczny. W jego skład wchodzą m.in. dwóch kardiologów (operatorzy przeprowadzający zabieg), anestezjolog, kardiochirurg (będący w natychmiastowej gotowości na wypadek ewentualnych groźnych dla życia powikłań), a także pielęgniarki kardiologiczne, anestezjologiczne oraz technik elektrokardiologii. Po zabiegu pacjent podlega ścisłemu monitorowaniu pooperacyjnemu przez co najmniej 12 godzin. Całkowity okres pobytu szpitalu zależy od przebiegu zabiegu, wyników badań i skuteczności postępowania farmakologicznego.

– Pierwsze trzy zabiegi przeprowadzone w Wejherowie wiązały się z jednoczasową wymianą całego układu do stymulacji i/lub defibrylacji i wykonano je w pełni skutecznie i bezpiecznie. Zostały one przeprowadzone przez kardiologów i pielęgniarki Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Wejherowie pod nadzorem profesora Macieja Sterlińskiego, kierownika Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, a zarazem przewodniczącego Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – dodaje dr Marek Szołkiewicz.

 

Coraz więcej wysokospecjalistycznych zabiegów

Przypomnijmy, że Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej poszerzył zakres oferowanych usług medycznych. Od ubiegłego roku wykonuje się m.in. przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD, PFO), zamykanie uszka lewego przedsionka, wszczepianie stymulatorów serca z elektrodą komorową implantowaną w pęczek Hisa hipotermię terapeutyczną, rotablację wieńcową. Od kilku dni można też wykonywać zabiegi przeskórne, z pominięciem otwierania klatki piersiowej.  Jak zapowiada rzecznik spółki Małgorzata Pisarewicz: „To pewnie nie koniec. Kolejna sesja zabiegów usuwania elektrod zaplanowana jest jeszcze w tym miesiącu”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.