Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wybrano projekty w Regionie Morza Bałtyckiego

Wybrano projekty w Regionie Morza Bałtyckiego

Do II naboru regularnego (priorytety 1-3) zostało zgłoszonych 212 koncepcji projektowych, po pierwszym etapie w naborze zostało 75 projektów (z czego 71 zdecydowało się zgłosić pełną aplikację projektową). Z tego grona Komitet Monitorujący wybrał 39 projektów, które otrzymają dofinansowanie (ważne: część projektów przed podpisaniem umowy będzie musiała spełnić dodatkowe wymagania).

Liczby wybranych projektów w poszczególnych priorytetach:
1. Innowacje – 18
2. Zasoby naturalne – 12
3. Transport – 9

Potencjalna wartość dofiansowania z EFRR dla 39 wybranych projektów wynosi ok. 97 mln euro.

W zatwierdzonych projektach zaangażowanych jest aż 65 polskich beneficjentów, którzy są partnerami w 36 projektach; w tym gronnie jest dwóch partnerów wiodących. Natomiast w 16 projektach partnerami jest 24 beneficjentów z województwa pomorskiego, a jeden z nich będzie pełnił funkcję lidera projektu.

Lista zatwierdzonych projektów regularnych

 

W pierwszym naborze na projekty seed money Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (Cel Szczegółowy 4.1) zostało wybranych 25 projektów. Każdy z tych projektów musiał przed złożeniem formularza aplikacyjnego zdobyć poparcie od jednego z kordynatorów obszaru tematycznego lub działania horyzontalnego SUERMB (32 projekty uzyskały takie poparcie).

Potencjalna wartość dofiansowania z EFRR dla 25 wybranych projektów wynosi ok. 1,1 mln euro.

W zatwierdzonych projektach zaangażowanych jest 11 polskich beneficjentów, którzy są partnerami w 10 projektach; w tym gronnie jest jeden partner wiodący. Natomiast w 6 projektach partnerami jest 6 beneficjentów z województwa pomorskiego.

Lista zatwierdzonych projektów seed money

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.