Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wybrano platformy projektowe!

Wybrano platformy projektowe!

Depositphoto

Platformy są nowym rodzajem projektów, które łączą rezultaty istniejących projektów finansowanych z różnych programów dotyczących korytarzy transportowych, bezpieczeństwa na morzu, żeglugi przyjaznej dla środowiska, gospodarki wodnej, zarządzania biogenami oraz niebieskiej biogospodarki. Zatwierdzone platformy projektowe to:

  • BSR WATER – platforma na rzecz zintegrowanej współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej (cel szczegółowy 2.1 Czyste wody),
  • SUMANU – zrównoważone zarządzanie nawozami (cel szczegółowy 2.1 Czyste wody),
  • Blue Platform – biogospodarka dla niebieskiego wzrostu w regionie Morza Bałtyckiego (cel szczegółowy 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost),
  • BSR Access – dostęp do zielonych, efektywnych i multimodalnych korytarzy transportowych w regionie Morza Bałtyckiego (cel szczegółowy 3.1 Interoperacyjność transportu),
  • ResQU2 – zwiększenie trwałości rezultatów projektów dotyczących wypadków na morzu i w portach (cel szczegółowy 3.3 Bezpieczeństwo morskie),
  • CSHIPP – platforma na rzecz żeglugi przyjaznej dla środowiska (cel szczegółowy 3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska).

Drugi nabór wniosków na platformy projektowe odbędzie się jesienią 2018 r. Platformy zostaną zaprezentowane na kolejnej konferencji programu w kwietniu 2019 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.