Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wybory samorządowe 2018. Sześć zasad, o których musisz pamiętać

Wybory samorządowe 2018. Sześć zasad, o których musisz pamiętać

Lokal wyborczy na Jasieniu w Gdańsku

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 r. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00. Będziemy wybierać radnych województwa, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów oraz radnych gmin i miast.

 

1. Gdzie głosować?

W wyborach samorządowych głosujemy tam, gdzie mieszkamy na stałe. Jeśli jest to miejsce inne niż miejsce zameldowania, można odpowiednio wcześniej zgłosić chęć dopisania do rejestru wyborców. Wniosek składamy w urzędzie miasta lub gminy albo przez Internet. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców zostaje podjęta w ciągu 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Co ważne, nie można uzyskać zaświadczenia o prawie do głosowania, na podstawie którego zagłosujemy w dowolnym lokalu wyborczym. Wybory samorządowe to wybory lokalne, dlatego możemy głosować tylko tam, gdzie faktycznie mieszkamy. Nie mogą głosować także osoby, które w dniu wyborów przebywają poza granicami Polski.

Lokale wyborcze to zazwyczaj szkoły, które znajdują się w naszym okręgu. Jeśli chcemy sprawdzić, gdzie dokładnie znajduje się nasz lokal, możemy poszukać adresu m.in. na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. W dniu wyborów nie zapomnijmy zabrać ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

 

2. Karty do głosowania

Każdy wyborca otrzyma od komisji wyborczej trzy lub cztery karty od głosowania. Trzy karty dostaną mieszkańcy miast na prawach powiatu (w naszym województwie to Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk). Będą głosować na kandydatów do rady miasta, na prezydenta miasta oraz na kandydatów do sejmiku województwa. Pozostali mieszkańcy otrzymają też czwartą kartę – z kandydatami do rady powiatu.

W zależności od rodzaju wyborów, imiona i nazwiska kandydatów będą umieszczone na kolorowych paskach oraz będą posiadały w prawym górnym rogu małe otwory (to oznaczenie dla osób niewidomych). – Imiona i nazwiska kandydatów do rad powiatów będą na żółtym pasku, a w rogu karty znajdą się dwa okrągłe otwory, ułożone poziomo – mówi Agnieszka Zabłocka, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku. – Do rady gminy nazwiska kandydatów umieszczone będą na szarym tle, zaś otwory będą trzy. Na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta głosować będziemy na karcie z różowymi paskami, a w prawym górnym rogu karty wycięte będą cztery okrągłe otwory lub ten róg może być odcięty. Karta, na której będziemy głosować na kandydatów do sejmiku województwa, będzie miała jeden otwór, a ich nazwiska wydrukowane zostaną na niebieskim tle – tłumaczy Zabłocka.

Karty będą też miały różne rozmiary od A4 do A2.

 

3. Postaw krzyżyk

Zaznaczając imię i nazwisko wybranego kandydata trzeba być precyzyjnym. – Zgodnie z nową definicją znak X to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki – mówi Agnieszka Zabłocka. – Pomimo że wskutek nowelizacji dopuszczono dopiski w kratce na karcie do głosowania, apelujemy, by wyborcy nie zamazywali kratek, a jedynie stawiali znak X przy nazwisku kandydata, na którego chcą zagłosować – wyjaśnia.

 

 

4. Głosowanie w wyborach do rad gmin

Przy głosowaniu na radnych gmin ważność głosu uzależniona jest wielkości gminy. W gminach do 20 tys. mieszkańców stawiamy znak X w kratce przy nazwisku naszego kandydata. Natomiast w gminach większych, liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, w kratce przy nazwisku jednego kandydata z tylko jednej listy. Tym samym wybieramy i konkretną listę, i kandydata z pierwszeństwem do mandatu.

 

5. Głosowanie do rad powiatów i sejmiku województwa

Na kandydatów do rad powiatów i sejmiku województwa głosujemy, stawiając znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata z tylko jednej listy. Oznacza to, że jednocześnie głosujemy na listę i kandydata, który będzie miał pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jeśli postawimy znak X na więcej niż jednego kandydata z kilku list, nasz głos będzie nieważny. Niepostawienie znaku X przy żadnym kandydacie, również unieważnia głosowanie.

 

6. Głosowanie na wójtów, prezydentów i burmistrzów miast

Z listy kandydatów na prezydenta miasta wybieramy tylko jedną osobę i stawiamy w kratce przy jej nazwisku znak X. Jeśli zagłosujemy na więcej niż jednego kandydata lub nie postawimy znaku X wcale, głos będzie nieważny.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na prezydenta miasta nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie. Druga tura zaplanowana jest na 4 listopada 2018 r.

W niektórych miejscowościach jest tylko jeden kandydat na prezydenta lub burmistrza. Wtedy stawiamy znak X w kratce TAK, jeśli chcemy, by dany kandydat został wybrany. W przeciwnym razie znak X postawimy w kratce NIE.

Głosowanie w skrócie:

  • Sprawdź, gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy
  • Zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
  • Zaznacz X przy nazwisku wybranego kandydata na tylko jednej karcie do głosowania
  • Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w kratce
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.