Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Współpraca w turystyce i w gospodarce. Razem dla rozwoju Euroregionu Bałtyk

Współpraca w turystyce i w gospodarce. Razem dla rozwoju Euroregionu Bałtyk

Spotkanie Anne Thomas, prezydent Euroregionu Bałtyk z Wiesławem Byczkowskim, wicemarszałkiem województwa pomorskiego

W 2018 roku pracom Euroregionu Bałtyk przewodzi Dania. Na Pomorzu gościła Anne Thomas – wiceburmistrz Bornholmu i Prezydent ERB.

 

W wizycie udział wzięli również przedstawiciel Sekretariatu Regionalnego Euroregionu Bałtyk na Bornholmie i szef Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk w Elblągu. 4 lipca 2018 r. Goście spotkali się z wicemarszałkiem województwa pomorskiego, Wiesławem Byczkowskim.

 

Pierwsza wizyta

Prezydent ERB Anne Thomas dopiero rozpoczyna działalność w ramach bałtyckiej współpracy. – Przyjeżdżając na Pomorze chcę lepiej poznać regiony wchodzące w skład Euroregionu Bałtyk. Dowiedzieć się, jakie są ich silne strony i co mogą zaoferować pozostałym członkom – powiedziała Anne Thomas. – Nasze rozmowy niewątpliwie pomogą w przygotowaniu planu prac nad Agendą 2030 – dodała.

 

Pomorski wkład w Euroregion

– Chcemy, aby województwo pomorskie aktywnie współpracowało w ramach Euroregionu. Zależy nam, aby dalej dzielić się naszymi doświadczeniami i dokonaniami – zaznaczył Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Goście zapoznali się z walorami turystycznymi oraz planami samorządu województwa w zakresie promocji turystyki. Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprezentowała najważniejsze strategiczne projekty w obszarze turystyki, takie jak: Pętla Żuławska, Pomorskie Szlaki Kajakowe czy Pomorskie Trasy Rowerowe. Z kolei Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP przedstawił, jak w regionie funkcjonuje energetyka odnawialna oraz zaprezentował mechanizmy Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku opowiedziała o dokonaniach Pomorza w zakresie działań na rzecz czystości Bałtyku, natomiast Kazimierz Musiał z Instytutu Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego zaproponował reaktywacje programu letnich praktyk studenckich na Bornholmie.

 

Wizyta w Starterze

Delegacja władz Euroregionu Bałtyk odwiedziła także Inkubator Przedsiębiorczości Starter. Rozmowy dotyczyły działań na rzecz wspierania start-upów oraz tego jak rozwijać przedsiębiorczość wśród młodzieży. Goście z Bornholmu zostali zapoznani z flagowymi projektami realizowanymi przez  Inkubator Starter – Gdańsk Business Week oraz Clipster. Efektem rozmów była m.in. propozycja nawiązania kontaktów między inkubatorami przedsiębiorczości działającymi w regionach członkowskich Euroregionu Bałtyk.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.