Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
“Working for a greener Europe”

“Working for a greener Europe”

baner_greener_europe

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją “Working for a greener Europe”, aby dowiedzieć się więcej na temat udanych projektów zrealizowanych w ramach programów Interreg, które łączą europejskie regiony i miasta w celu sprostania wspólnym wyzwaniom i wykorzystania szans, aby Europa była bardziej ekologiczna.

Ponadnarodowe partnerstwa w ramach projektów Interreg w całej Europie współpracują ze sobą w celu poprawy jakości wody i powietrza, lepszej ochrony przyrody oraz promowania recyklingu i gospodarki odpadami. 

Publikacja “Working for a greener Europe” zawiera projekty finansowane przez międzynarodowe programy współpracy Interreg. Zawiera ona niewielką próbkę wielu finansowanych projektów, które pomagają wprowadzić w życie europejskie przepisy i politykę w zakresie ochrony środowiska. Pracując w ramach partnerstw transnarodowych, rozwijają one i testują skuteczne sposoby ochrony i zarządzania ekosystemami,  gospodarkę o obiegu zamkniętym, zrównoważoną turystykę i transport ekologiczny oraz lepiej radzą sobie z zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.