Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Weź zagłosuj i wygraj dwumiesięczną podróż po Europie lub wyjazd do Brukseli. Konkurs dla młodzieży

Weź zagłosuj i wygraj dwumiesięczną podróż po Europie lub wyjazd do Brukseli. Konkurs dla młodzieży

Konkurs Weź zagłosuj

Co trzeba zrobić? Wystarczy namówić jak najwięcej osób do głosowania w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Może być to akcja w mediach społecznościowych lub specjalne wydarzenie. W konkursie mogą wziąć udział osoby między 14. a 21. rokiem życia.

 

Akcję promującą udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy zrealizować do 26 maja 2019 r.

 

Zachęć do głosowania znajomych i rodzinę

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot organizuje konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj”, który ma zwiększyć frekwencję w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ideą konkursu zainteresowanie młodych osób oraz ich rodzin i otoczenia udziałem w wyborach, zachęcenie do twórczej interpretacji znaczenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz pokazania korzyści wynikających z funkcjonowania we Wspólnocie Europejskiej – zarówno w małych gminach, jak i dużych miastach.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, mieszkającej lub uczącej się na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może być kampania w mediach społecznościowych lub akcja przeprowadzona w „realu”, np. flash mob, debata, happening itp. Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach: jako osoba indywidualna w wieku 18 do 21 lat oraz jako zespół złożony z 2 do 5 osób w wieku 14-21 lat.

Podróż w nagrodę

Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody. W kategorii inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną są to trzy 3 równorzędne nagrody – dwa 2/3-miesięczne bilety Interrail dla laureata/ laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz stypendium na podróż w wysokości 5 tys. zł. Z kolei w kategorii inicjatywa przygotowana przez zespół można wygrać jedną z sześciu równorzędnych nagród w postaci 2 dniowego wyjazdu całego zwycięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego.

Ponadto przewiduje się przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii w postaci wyjazdu do Warszawy i zwiedzania Parlamentu RP.

Szczegóły konkursu i regulamin dostępne na stronie Weź zagłosuj.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.