Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Warsztaty z logiki interwencji w Interreg Południowy Bałtyk

Warsztaty z logiki interwencji w Interreg Południowy Bałtyk

 

W dniu 1 grudnia 2017r. odbędą się regionalne warsztaty dedykowane programowi Interrg Południowy Bałtyk. Spotkanie odbędzie się w Oliwia Business Center w Gdańsku. Czas trwania warsztatów: 9:00-14:00. Do pobrania agenda spotkania:

 

 

Pakiet szkoleniowy – jaką wiedzę pozyskają beneficjenci warsztatów?

Warsztaty organizowane przez Pomorski Punkt Kontaktowy Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 mają na celu przygotowanie beneficjentów do efektywnego aplikowania o środki programu.
Niezbędną wiedzą podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie jest znajomość wszystkich dokumentów programowych, umiejętność poruszania się po dokumentach w celu ustalenia swoich możliwości i rozwiązań, a także zrozumienie matrycy logicznej programu.

Logika interwencji (tzw. matryca logiczna) to główny temat, którym będziemy zajmować się podczas naszych warsztatów. Pokażemy zmiany w podejściu do programu i projektów w odniesieniu do zasad obowiązujących w trakcie okresu programowania 2007-2013. Ponadto pokażemy, jak budować projekty w oparciu o podręcznik beneficjenta i wymagania programu w zakresie celów, produktów i rezultatów. W programie, oprócz sesji teoretycznych, zaplanowane są również ćwiczenia praktyczne.
Nasze szkolenie opiera się na szkoleniach organizowanych dla instytucji programowych przez INTERACT, a także na zapisach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz własnych doświadczeń pomorskich.

Grupa docelowa – dla kogo warsztaty?:

  • Beneficjenci zainteresowani aplikowaniem o środki dostępne w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 na realizację projektu międzynarodowego w 5. lub 6. naborze regularnym. Beneficjenci zgłaszający się na warsztaty powinni mieć podstawową wiedzę o programie i reprezentować instytucję/podmiot kwalifikowalny w programie.
  • Beneficjenci pomorscy naboru Seed Money Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo w zapisach na warsztaty mają beneficjenci, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości uczestniczenia w warsztatach z lokigi interwencji.

 

Wszystkich beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem w programie zapraszamy!

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.