Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Warsztaty “Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej na Pomorzu”

Warsztaty “Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej na Pomorzu”

Warsztaty - Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej na Pomorzu

Warsztaty były związane z realizacją projektu „Pomorskie e-Zdrowie”, a ich organizatorami byli: Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. Kluczowe znaczenie dla systemów przetwarzających EDM ma ich interoperacyjność – czyli zdolność do współpracy, a także wykorzystanie powszechnie znanych i uznawanych standardów wymiany oraz zapisu danych. To były główne tematy zorganizowanych warsztatów.

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” realizowany jest od 2016 roku przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz 16 pomorskich podmiotów leczniczych świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne. Jego głównym celem jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych. Natomiast rezultatem projektu ma być wdrożenie zintegrowanego systemu e-zdrowia obejmującego m.in. tworzenie, przesyłanie i archiwizację EDM oraz świadczenie e-usług, w tym dotyczących dostępu do EDM dla pacjentów i lekarzy, a także oferującego możliwość zdalnej rejestracji pacjentów. Wartość projektu wynosi  ponad 184 mln zł, z czego 143 mln zł pochodzi z funduszy europejskich. Wkład własny, czyli ponad 41 mln zł zostanie pokryty przez poszczególne podmioty lecznicze uczestniczące w realizacji projektu oraz z budżetu województwa pomorskiego. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2021 roku.

Warsztaty rozpoczął członek Zarządu Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski. W ich pierwszej części przedstawiono założenia projektu „Pomorskie e-Zdrowie”, w tym planowane do wykorzystanie rozwiązania integracyjne takie jak: szyna danych, standardy HL7 i profile IHE przedstawił Marcin Stefański – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, a jednocześnie kierownik przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie e-Zdrowie”.  HL7 (Health Level Seven) to rodzina standardów opisujących sposób wymiany informacji pomiędzy systemami medycznymi, opracowanych przez organizację o tej samej nazwie, natomiast IHE to informatyczna profile integracyjne, które opisują scenariusze wymiany danych medycznych, tak aby były one kompatybilne i kompletne. Są one tworzone przez organizację IHE (Integrating the Healthcare Enterprise, www.ihe.net). Podczas pierwszej części spotkania omówiono także podejście do zapewnienia interoperacyjności w „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” wdrażanej na poziomie krajowym i powszechnie znanej pod nazwą „P1″. Mówił o tym Wojciech Górnik – Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Drugą część warsztatów rozpoczęła prezentacja dotycząca interoperacyjności z wykorzystaniem profili IHE przedstawiona przez Artura Pruszko z Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie swoje rozwiązania w zakresie wymiany EDM i interoperacyjności zaprezentowali wiodący polscy dostawcy medycznych systemów informatycznych.  Warsztaty zakończył panel dyskusyjny dotyczący sposobu zapewnienia współdziałania systemów informacyjnych pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz w ramach platform centralnych i regionalnych.

Prezentacje z warsztatów:

Prezentacja UMWP Prezentacja CSIOZ
Prezentacja IHE Prezentacja COMARCH
Prezentacja CGM Prezentacja ASSECO
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.