Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Warsztaty “Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej na Pomorzu”

Warsztaty “Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej na Pomorzu”

Warsztaty - Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej na Pomorzu

Warsztaty były związane z realizacją projektu „Pomorskie e-Zdrowie”, a ich organizatorami byli: Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. Kluczowe znaczenie dla systemów przetwarzających EDM ma ich interoperacyjność – czyli zdolność do współpracy, a także wykorzystanie powszechnie znanych i uznawanych standardów wymiany oraz zapisu danych. To były główne tematy zorganizowanych warsztatów.

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” realizowany jest od 2016 roku przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz 16 pomorskich podmiotów leczniczych świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne. Jego głównym celem jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych. Natomiast rezultatem projektu ma być wdrożenie zintegrowanego systemu e-zdrowia obejmującego m.in. tworzenie, przesyłanie i archiwizację EDM oraz świadczenie e-usług, w tym dotyczących dostępu do EDM dla pacjentów i lekarzy, a także oferującego możliwość zdalnej rejestracji pacjentów. Wartość projektu wynosi  ponad 184 mln zł, z czego 143 mln zł pochodzi z funduszy europejskich. Wkład własny, czyli ponad 41 mln zł zostanie pokryty przez poszczególne podmioty lecznicze uczestniczące w realizacji projektu oraz z budżetu województwa pomorskiego. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2021 roku.

Warsztaty rozpoczął członek Zarządu Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski. W ich pierwszej części przedstawiono założenia projektu „Pomorskie e-Zdrowie”, w tym planowane do wykorzystanie rozwiązania integracyjne takie jak: szyna danych, standardy HL7 i profile IHE przedstawił Marcin Stefański – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, a jednocześnie kierownik przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie e-Zdrowie”.  HL7 (Health Level Seven) to rodzina standardów opisujących sposób wymiany informacji pomiędzy systemami medycznymi, opracowanych przez organizację o tej samej nazwie, natomiast IHE to informatyczna profile integracyjne, które opisują scenariusze wymiany danych medycznych, tak aby były one kompatybilne i kompletne. Są one tworzone przez organizację IHE (Integrating the Healthcare Enterprise, www.ihe.net). Podczas pierwszej części spotkania omówiono także podejście do zapewnienia interoperacyjności w „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” wdrażanej na poziomie krajowym i powszechnie znanej pod nazwą „P1″. Mówił o tym Wojciech Górnik – Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Drugą część warsztatów rozpoczęła prezentacja dotycząca interoperacyjności z wykorzystaniem profili IHE przedstawiona przez Artura Pruszko z Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie swoje rozwiązania w zakresie wymiany EDM i interoperacyjności zaprezentowali wiodący polscy dostawcy medycznych systemów informatycznych.  Warsztaty zakończył panel dyskusyjny dotyczący sposobu zapewnienia współdziałania systemów informacyjnych pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz w ramach platform centralnych i regionalnych.

Prezentacje z warsztatów:

Prezentacja UMWP Prezentacja CSIOZ
Prezentacja IHE Prezentacja COMARCH
Prezentacja CGM Prezentacja ASSECO
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.