Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
W tych miejscach będzie żyło się lepiej. Ponad 115 milionów złotych unijnej dotacji na rewitalizację pomorskich miast

W tych miejscach będzie żyło się lepiej. Ponad 115 milionów złotych unijnej dotacji na rewitalizację pomorskich miast

Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych

Odbudowa zniszczonych dróg i chodników. Uporządkowanie parków. Renowacja budynków mieszkalnych. Przede wszystkim jednak pomoc społeczna oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Takie mają być najważniejsze efekty działań rewitalizacyjnych w Gdyni, Tczewie, Kartuzach i Wejherowie.

 

Marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski, 6 czerwca 2017 r., podpisali 13 umów o dofinansowanie projektów dotyczących kompleksowej rewitalizacji wybranych dzielnic pomorskich miast. Projekty zrealizowane zostaną w Gdyni (Witomino-Radiostacja, rejon ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, Oksywie), Tczewie (Stare Miasto i Zatorze), Kartuzach (centrum miasta) oraz Wejherowie (śródmieście).

 

Wiele działań – jeden cel

Kompleksowa rewitalizacja obejmuje tzw. projekty zintegrowane, które łączą w sobie przedsięwzięcia społeczne i infrastrukturalne. Przede wszystkim chodzi o aktywizację zawodową oraz integrację mieszkańców. Prowadzone będą m.in. poradnictwo psychologiczne i zawodowe, warsztaty zajęciowe, wsparcie edukacyjne i prawne. Skorzystają z tego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotni, dzieci, młodzież, seniorzy oraz całe rodzin. Równocześnie zostaną odbudowane drogi i chodniki, uporządkowane parki, skwery i zieleńce, jak również wyremontowane budynki mieszkalne, w tym zabudowa historyczna w centrach miast.

Wspólnym celem tych projektów jest zatrzymanie degradacji i marginalizacji niektórych dzielnic. Rewitalizacja ma przeciwdziałać występowaniu problemów społecznych, w tym bezrobocia, ubóstwa i patologii, a równocześnie prowadzić do odbudowy zniszczonej infrastruktury miejskiej.

 

Koszt i zakres inwestycji

Wartość wszystkich 13 podpisanych umów wynosi 115,4 milionów zł. Ponad 86 milionów zł to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty rewitalizacyjne zrealizowane zostaną na obszarach o łącznej powierzchni ponad 513 hektarów zamieszkałych przez około 27,8 tys. mieszkańców. Wsparciem w zakresie specjalistycznych usług i integracji społecznej objętych zostanie prawie 720 mieszkańców.

 

Beneficjenci projektów rewitalizacyjnych

Fot. Sławomir Lewandowski

 

Do pobrania: szczegółowe informacje nt. realizacji zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w Gdyni, Tczewie, Kartuzach i Wejherowie

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.