Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/59c95af2-a30d-4254-9837-4473b5af5ae0.jpg „W hołdzie dla Konstytucji 3 maja, starajmy się szukać wzajemnego zrozumienia”

„W hołdzie dla Konstytucji 3 maja, starajmy się szukać wzajemnego zrozumienia”

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Fot. Sławomir Lewandowski

– Musimy sami pielęgnować dobro, przekazywać naszym dzieciom właściwe wzorce moralne – pisze marszałek Mieczysław Struk do Pomorzan w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r.

 

Gdańsk, 3 maja 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

W 1791 roku Polacy uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego, było triumfem polskiego konstytucjonalizmu. Akt ten gruntownie zmieniał ustrój Rzeczypospolitej. Należy bez wątpienia do najjaśniejszych i najlepiej znanych kart naszej historii. Miał stać się podstawą naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze ustrojowym i społecznym, miał umocnić państwo i przez to uchronić przed utratą niepodległości.

Spotykamy się dzisiaj w symbolicznym dla naszego Pomorza miejscu – u stóp pomnika króla Jana III Sobieskiego, aby wspólnie w godny i uroczysty sposób uczcić ważną dla naszego kraju i narodu rocznicę. Wiem, że podobna podniosła atmosfera gości na wielu placach i ulicach polskich miast i miasteczek, w tysiącach polskich rodzin. Jednakże, aby to poczucie wspólnoty zostało w nas trwale zakorzenione, musimy sami pielęgnować dobro, przekazywać naszym dzieciom właściwe postawy i wzorce moralne. Dlatego niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 maja, starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. Konstytucja to umowa, której trzeba przestrzegać. Niedawno świętowaliśmy XX-lecie uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej. Jakakolwiek próba manipulowania, majstrowania przy tym akcie jest niebezpieczna i niedopuszczalna.

Przesyłam gorące podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej podniosłej uroczystości. Szczególnie serdecznie dziękuję: prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi, kombatantom, weteranom oraz przede wszystkim Okręgowi Gdańskiemu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję również przybyłym delegacjom reprezentującym różne środowiska zawodowe i społeczne województwa. Nasza obecność w sercu Gdańska, a także na uroczystościach, które dla uczczenia Konstytucji 3 maja odbywają się w wielu miejscowościach województwa pomorskiego, jest wymownym świadectwem, że pozostajemy wierni całemu duchowemu dziedzictwu, któremu na imię Polska.

Życzę miłego i radosnego świętowania

Mieczysław Struk             

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.