Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
VIII Spotkanie PoFoS

VIII Spotkanie PoFoS

Celem spotkania było przedstawienie informacji nt.:

  • Programów rehabilitacji leczniczej i prewencji rentowej w ramach ubezpieczeń społecznych;
  • Rehabilitacji kardiologicznej jako działania terapeutycznego i prewencyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych metod telemedycznych;
  • Postępów prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej;

Wśród gości zaproszonych na spotkanie, oprócz przedstawicieli JST, obecni byli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku oraz konsultant wojewódzka ds. rehabilitacji medycznej Pani Dominika Szalewska.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.