Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
VIII Forum SUERMB w Berlinie

VIII Forum SUERMB w Berlinie

W forum może wziąć udział ok. 800 uczestników – reprezentantów rządów, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, uniwersytetów, administracji lokalnych i regionalnych oraz przedsiębiorstw weźmie udział w dyskusji dotyczącej spraw istotnych dla regionu Morza Bałtyckiego.

Tematem przewodnim VIII Forum EUSBSR jest łączność (connectivity), co podkreśla potrzebę zintensyfikowania kontaktów w regionie Morza Bałtyckiego i regionach sąsiednich oraz rozwijania lepszej świadomości wspólnych perspektyw. Realizacja wspólnych projektów może mieć korzystne skutki i przyczynić się do budowania wzajemnego zaufania. Tworzenie powiązań ma istotne znaczenie dla działalności naukowej i badawczej, wymiany kulturalnej, transportu i komunikacji, energii i dla nowoczesnego biznesu opartego na sieciach współpracy. Łączność rozumiana jest także jako wszechstronna współpraca władz wszystkich szczebli.

Agenda forum

Informacje praktyczne o wydarzeniu

Rejestracja na forum

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.