Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
VI Spotkanie PoFoS

VI Spotkanie PoFoS

W spotkaniu oprócz przedstawicieli JST uczestniczyli także Dyrektor Caritas Gdańsk ks. Janusz Steć oraz przedstawiciele Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.

Całe spotkanie skupiało się na tematyce opieki długoterminowej i opieki nad osobami starszymi.

  • Wykorzystanie możliwości w nowej perspektywie unijnej w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia;
  • Teleopieka jako narzędzie koordynacji opieki nad pacjentem w domu;
  • Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim z rozwinięciem usług teleopieki;

Uczestnicy spotkania czynnie zaangażowali się w dyskusję nt. rozwiązań w zakresie telemedycyny jakie stosowane są w ich powiatach.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.