Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Uroczystość z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Uroczystość z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Uroczystość z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Blisko 150 osób spotkało się w śródmieściu Gdańska, aby oddać hołd ofiarom II wojny światowej

 

Byli samorządowcy, uczniowie i kombatanci.

Uroczystości przy pomniku

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 8 maja przy pomniku Tym, co za polskość Gdańska, odbyły się uroczystości z okazji zakończenia II wojny światowej. Przybyłych gości powitał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Po odegraniu przez Orkiestrę Straży Granicznej Mazurka Dąbrowskiego modlitwę za ofiary wojny odmówili: ksiądz prałat komandor Marian Próchniak, z ordynariatu polowego Wojska Polskiego diecezji gdańskiej, ks. Dariusz Jóźwik, proboszcz prawosławnej parafii św. Mikołaja w Gdańsku oraz Jakub Skrzypczak z gminy żydowskiej. Po modlitwie wieńce pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz samorządowych, funkcjonariusze służb mundurowych, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz środowisk kombatanckich. Była również reprezentacja gdańskich szkół. W imieniu samorządu województwa pomorskiego wieniec złożył wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.