Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
URBACT III – spotkanie informacyjne!

URBACT III – spotkanie informacyjne!

UrbactIII_logo

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

URBACT III będzie się skupiać na pięciu celach tematycznych polityki spójności 2014-2020:

  • Wzmocnieniu badań, rozwoju technologicznego i innowacji;
  • Wspieraniu przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach;    
  • Zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego oraz wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami;
  • Promowaniu trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników;
  • Promowaniu włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

Program URBACT III ma na celu budowanie potencjału władz miejskich, które zmagają się z wyzwaniami, przed jakimi stoją europejskie miasta, poprzez podejmowanie działań nakierowanych na osiągnięcie konkretnych rezultatów. URBACT jest programem służącym przede wszystkim budowaniu potencjału poprzez wymianę doświadczeń między miastami.

Dodatkowo, udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Programu Horyzont 2020 oraz Programu Południowy Bałtyk.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 11 marca 2019 roku w godz. 10:00-14:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 (Sala „Polskie niebo” na parterze).

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie: https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/dzien-informacyjny-programu-urbact-iii-w-gdansku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.